Xe nâng mặt bàn 500kg nâng cao 1300mm TW-lifter

Xe nâng mặt bàn 500kg nâng cao 1300mm

Xe nâng bàn 500kg nâng cao 1.3 mét

Xe nâng mặt bàn cao 1300mm tải trọng 500kg