Xe nâng tay càng siêu dài 2 mét GAMLIFT

Xe nâng tay càng hẹp dài 550x2000mm