Xe nâng tay càng siêu ngắn 800mm M25S-8 Gamlift

Xe nâng tay siêu ngắn càng 800mm M25S-8 Gamlift

Xe nâng tay càng ngắn 800mm - 2500kg