Xe nâng tay 2500kg càng rộng AC25M NICHILIFT

Xe nâng tay 2.5 tấn AC25M NICHILIFT

Xe nâng tay càng rộng 2500kg AC25M NICHILIFT

Xe nâng tay 2500kg AC25M NICHILIFT