Thang nâng người 125kg cao 8 mét Gamlift - Germany

Thang nâng trục đơn cao 8m tải 125kg

Thang nâng người 125kg nâng cao 8 mét Gamlift - Germany

Thang nâng điện 8 mét 125kg Gamlift - Germany