Xe nâng pallet chạy điện 1500kg

Xe nâng pallet điện 1500kg NICHI-LIFT JAPAN