Bộ kẹp phuy đơn 1 phuy sắt

Bộ kẹp phuy đơn 1 phuy

Bộ kẹp thùy phuy sắt đơn