Cần gạt tay bơm xe nâng tay

Tay gạt xe nâng tay thường dùng:
– Cần gạt tay bơm kiểu AC: lỗ cốt tay bơm kiểu xuyên qua

– Cần gạt tay bơm kiểu DF: có 3 lỗ bắt lục giác

Messenger
Zalo
098.442.3150