Sin – phốt ben xe nâng tay

– (Số 1) Phốt ben ty bơm nhỏ

– (Số 2) Phốt bụi ty bơm nhỏ

– (Số 3) Phốt ben ty ben lớn

– (Số 4) Phốt bụi ty ben

– (Số 5) Cộng sin

– (Số 6) Các cộng sin nhỏ được lắp trong bộ van đóng mở

Messenger
Zalo
098.442.3150